موضوعات این برنامه:
1- قتل مهدی امین ایرانی ساکن کانادا (تورنتو) و از هواداران شاهزاده رضا پهلوی

  https://twitter.com/medi123  (صفحه توییتر مهدی امین)
2- تظاهرات ایرانیان در 31 اکتبر در شهر ژنو سوئیس
3- تحلیل تکنیکال در مورد بُرد پرزیدنت ترامپ

https://www.youtube.com/watch?v=RaAMbZrWGA0