جاوید شاه

صفحه اصلی/برچسب: جاوید شاه

جاوید شاه مانند شمشیری است بر گرده رژیم آخوندی ( کاریکاتور از گربه)

جاوید شاه بسان شمشیری است که در قلب حکومت [...]

موزیک رپ آبان، به یادبود جانباختگان قیام آبانماه ۹۸ کاری از ملی گرایان مردم گرا

موزیک رپ آبان به یادبود جانباختگان قیام آبانماه ۹۸ [...]

به مناسبت 26 دی سالروز خروج شاهنشاه آریامهر از ایران (کاریکاتور ایران بانو)

فرشته چو بیرون رود دیو آید بر منبر خون [...]

بر افراشتن پرچم شیر و خورشید با شعار جاوید شاه توسط بانوی ایرانی تهران بلوار لاله 9 مهر 1397

یکی از بانوان ملی گرایان مردم گرا در تهران [...]