پویا بختیاری

صفحه اصلی/برچسب: پویا بختیاری

به یاد پویا بختیاری کاریکاتوری از ملی گرایان مردم گرا (طرحی از ایران بانو)

به یاد پویا بختیاری که دلاورانه در مقابل ضحاک [...]