به یاد پویا بختیاری که دلاورانه در مقابل ضحاک زمان ایستادگی کرد و جان‌باخته راه آزادی شد.

طرح از ایران بانو

این تصویر تقدیم به پدر و مادر و خاندان شجاع پویا بختیاری می گردد.

به یاد پویا بختیاری

پویا بختیاری