گلوبالیسم

صفحه اصلی/برچسب: گلوبالیسم

گلوبالیسم، تهدیدی جدی علیه حقوق بشر، ثبات و امنیت جهانی

هنگامیکه واقعه یازدهم سپتامبر و بلافاصله پس از آن [...]