کرونا

صفحه اصلی/برچسب: کرونا

هدف از دسیسه کرونایی در دنیا چه است؟ بردگی آخرین انسان آزاد

این ویروس مثل آنفولانزا سالها وجود داشته ولی گلوبالیستها [...]

نشریه تصویری ملی گرایان مردم گرا شماره سوم ویروس کرونا

نشریه تصویری ملی گرایان مردم گرا شماره سوم ویروس [...]