طرحی از گربه

حکومت آخوندی در حال پاره پاره کردن کشور ما سکوت نکنیم و تماشاچی نباشیم. انفعال کافی است. هر کس در حد توان خود یک حرکت بر ضد حکومت اسلامی انجام دهد این حکومت خواهد رفت. کاریکاتور از گربه

از یاران #ملیگرایان_مردمگرا