منظومه بلند اُشتر و شیر قسمت چهارم سروده استاد سیا ناساکتی) به صورت صوتی

منظومه بلند اُشتر و شیر داستان مردم سرزمین ایران است که استاد سیا ناساکتی آن را به صورت یک روایت منظوم در آورده و مانند داستان های کلیله و دمنه شبیه سازی کرده است. در این داستان شخصیت اصلی شیر که شاهنشاه اریامهر است و شتر که خمینی است و بقیه شخصیت ها را خودتان می توانید جایگزین کنید.