ایران

صفحه اصلی/برچسب: ایران

خسرو معتضد در حال دستمال کشی برای جمهوری شیطانی در برنامه خندوانه (15:50)

https://www.telewebion.com/episode/1291590 جمهوری اسلامی باعث ایجاد امنیت در ایران شده! [...]

اگر افرادی خواستنند ایران را تجزیه کنند باید چیکار کنیم؟

اگر افرادی خواستنند ایران را تجزیه کنند [...]