روستایی در استان کهکیلویه و بویر احمد وجود داره به اسم روستای قیام که از سال ۹۴ یک رای هم به صندوق انتصابات رژیم نریخته اند. استدلال اشون این هست وقتی حکومت میخواد از ما سو استفاده کنه برای چه باید ما ابزار دستش بشیم.

کاریکاتوری از ایران بزرگ