جمهوری اسلامی

صفحه اصلی/برچسب: جمهوری اسلامی

آیا شرکت در انتخابات رژیم جمهوری اسلامی ورأی من در سرنوشت وآینده من تاثیر مثبت دارد یامنفی؟

✔️تنها بابررسی سه دوره ۸ساله انتخابات ریاست جمهوری رژیم [...]

خسرو معتضد در حال دستمال کشی برای جمهوری شیطانی در برنامه خندوانه (15:50)

https://www.telewebion.com/episode/1291590 جمهوری اسلامی باعث ایجاد امنیت در ایران شده! [...]

در مورد حامیان مالی تروریستهای رژیم جمهوری اسلامی تحقیق کنید

ترجمه: محسن خیر آبادی لغو قریب الوقوع تحریم فروش [...]