کاریکاتور

صفحه اصلی/برچسب: کاریکاتور

جاوید شاه مانند شمشیری است بر گرده رژیم آخوندی ( کاریکاتور از گربه)

جاوید شاه بسان شمشیری است که در قلب حکومت [...]